Tisztelt Látogató! Webáruházunk ideiglenesen zárva tart, a rendelések felvétele szünetel. Hívjon a következő számon: 06304747819

Szabványok, minősítések

Számos Technokolla termék megkapta a CE jelzést, amely szinonímája az építőipari anyagokra vonatkozó
alapvető EU szabályok betartásának.
Ez a jelzés egy további megerősítés a cég termékei minőségének és kiemelkedő tulajdonságainak
tekintetében, hiszen az az egyik legerősebb területről, a kutatás és a fejlesztés területéről származik. Évek óta a Technokolla kimagasló műszaki tartalommal rendelkező, innovatív termékeket állít elő, amelyek képesek válaszolni a piac igényeire. Minden Technokolla termék a legszigorúbb Európai Normáknak (EN) megfelel mind a minőség, mind a biztonság tekintetében:

RAGASZTÓANYAGOK BURKOLÓLAPOKHOZ

EN 12004 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg azokat a kritériumokat és módokat, amelyekkel a kerámia vagy ahhoz hasonló padló- és falburkoló
anyagokhoz alkalmazott ragasztóanyagok osztályozása történik.
C cement alapú ragasztó Cement alapú, por alakú ragasztóanyagok, melyek kikeverése vízzel vagy
megfelelő folyadékkal történik a kivitelezés helyszínén.
D diszperziós ragasztó Vizes elegyű, diszperziós, szerves polimer alapú kenhető ragasztóanyag
azonnali használhatósággal.
R reactív ragasztó Két vagy több összetevőből álló ragasztóanyagok, melyek kikeverése a
kivitelezés helyszínén történik, a kötés kémiai reakció hatására jön létre.
Mindhárom kategóriában további két-két alosztály létezik a tapadási vizsgálat eredményét figyelembe véve:
1 OSZTÁLY Normál ragasztóanyagok, amelyek minden, az 1 osztályra előírt vizsgálati minimum értéket elérnek
2 OSZTÁLY Magasabb hatásfokú ragasztóanyagok, amelyek minden, a 2 osztályra előírt vizsgálati minimum értéket
elérnek
Ezen felül, további tulajdonságok figyelembevételével, a ragasztóanyagok a következőképpen kerülnek
osztályozásra:
F Gyorskötésű ragasztók
T Lecsúszásmentes ragasztók
E Hosszabb nyílt felhasználási idővel rendelkező ragasztók
Minden egyes osztályhoz a meghatározott minimális érték elérése szükséges.


EN 12002 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg a keresztirányú alakváltozás (elasztikusság) mértékét a cement alapú ragasztó- és fugázóanyagok
tekintetében, két osztályba sorolva azokat:
S1 Alakváltozó termék, ≥ 2.5 mm alakváltozással.
S2 Kiemelkedően alakváltozó termék, ≥ 5 mm alakváltozással.
Ez a szabvány nem kerül alkalmazásra az elasztomer tulajdonságokkal rendelkező ragasztó- és fugázóanyagok esetében, mint
számos diszperziós anyag és mint a reaktív gyanta alapú ragasztók és fugázóanyagok.

FUGÁZÓANYAGOK

EN 13888 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg azokat a kritériumokat és módokat, amelyekkel a kerámia vagy ahhoz hasonló
padló- és falburkoló anyagokhoz alkalmazott fugázóanyagok osztályozása történik, két kategóriába sorolva azokat:
CG cement fugázók Cement alapú, por alakú ragasztóanyagok, melyek kikeverése
vízzel vagy megfelelő folyadékkal történik a kivitelezés
helyszínén.
RG reactív fugázók Két vagy több összetevőből álló ragasztóanyagok, melyek
kikeverése a kivitelezés helyszínén történik, a kötés kémiai
reakció hatására jön létre.
A cement fugázók (CG) a különböző tulajdonságaik tekintetében további két osztályba sorolhatóak.
Ezek a következők:
1 OSZTÁLY Normál fugázóanyag, amely az előírt vizsgálati minimum értékeket eléri.
2 OSZTÁLY Magasabb hatásfokú ragasztóanyag (további értékeket ér el: csökkentett
vízfelvevőképesség, magas kopásállóság).

ELŐKEVERT HABARCSOK ALJZATOKHOZ

EN 13813 SZABVÁNY
Ez az európai norma határozza meg a beltéri padlóburkolatok kialakításához szükséges aljzat
anyagának tulajdonságait. A szabvány az aljzatokat a kötőanyaguk milyensége tekintetében
osztályozza. Azokhoz a cementaljzatokhoz, amelyek CT jelzésűek a szabvány nyomószilárdságra
és hajlítószilárdságra illetve tűzállósági osztályra vonatkozó igazolást kér.
CT Cementaljzat
C Nyomószilárdság 28 nap után (N/mm2)
F Hajlítószilárdság 28 nap után (N/mm2)

BELSŐ/KÜLSŐ VAKOLATHABARCSOK

EN 998-1 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg a kritériumokat és módokat, amelyekkel a bel-
és kültéri vakolatok osztályozása történik, a kötőanyagok milyensége és azok
arányát figyelembevéve két csoportot határozva meg. A vakolathabarcsok
alkalmazásuk alapján kerülnek osztályozásra:
GP Általános célokra alkalmazott belső/külső vakolat
R Javítóhabarcs
Minden egyes habarcs osztályhoz a meghatározott minimális értékek elérése szükséges.

FALAZAT HABARCSOK

EN 998-2 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg azokat a tulajdonságokat, amelyek fal, oszlop, rakott falazathoz alkalmazott gyártott falazati
habarcsokra vonatkoznak, három osztályba sorolva azokat tulajdonságaik és/vagy alkalmazásuk tekintetében:
G Általános falazati habarcs
T Vékony rétegű falazati habarcs
L Könnyített falazati habarcs
A garantált tulajdonságokkal rendelkező (gyártott) habarcsokra vonatkozó nyomószilárdságot a gyártónak kell igazolnia.
Ezt a tulajdonságot az M betű feltüntetése jelzi, amelyet a nyomószilárdságra vonatkozó osztály követ, feltüntetve N/mm2 értéket.

VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

EN 14891 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg a kritériumokat és módokat, amelyekkel a ragasztott bel-és kültéri, padló- és fal kerámiaburkolatok
alatti folyékony vízszigetelőanyagok osztályozása történik. A vízszigetelő anyagok 3 kategóriába sorolhatóak:
CM Cement alapú vízszigetelő, folyékony állapotú felhasználás
DM Diszperziós vízszigetelő, folyékony állapotú felhasználás
RM Reaktív gyanta alapú vízszigetelő, folyékony állapotú felhasználás
Mindezen típusok további alosztályokba sorolhatóak tulajdonságaik alapján:
O Alacsony hőmérsékleten crack bridging ability tulajdonságú
P Ellenálló a klóros vízzel szemben (pl. uszodák)

ANYAGOK ÉS RENDSZEREK BETONFELÜLETEK VÉDELMÉHEZ

EN 1504-2 SZABVÁNY
Ez a szabvány rögzíti azokat a tulajdonságokat, amelyek a betonfelületek védelmének kialakításához alkalmazott anyagok azonosításához, tulajdonságaihoz és az alkalmazott rendszer meghatározásához és állagának hosszantarthatóságához szükségesek. Az ebben a szabványban szereplő felületi, védelmi kezelések a következők:
H Hidrofób impregnáló (kész beton kezelése víztaszító felület kialakításához, a beton jellege nem
változik)
I Impregnáló (kész beton kezelése porozítás csökkentésére és a felület megerősítése vékony, nem
összefüggő filmréteget képezve)
C Különálló felületi réteg (kész beton kezelése egybefüggő védelmi réteget kialakítva a beton
felületén)

A felületi védelmi rendszerek a következő alapelvek szerint
kerülnek csoportosításra:
PI Védelem esetleges beszivárgás ellen
MC Nedvességtartalom ellenörzése
PR Fizikai behatásokkal szembeni ellenállás és a felület javítása
RC Vegyszerekkel szembeni ellenállás
IR Ellenállás növelése a nedvességtartalom korlátozásának növelésével

ANYAGOK ÉS RENDSZEREK A BETON SZERKEZETI ÉS NEM
SZERKEZETI HELYREÁLLÍTÁSÁRA

EN 1504-3 SZABVÁNY
Ez a szabvány rögzíti azokat a tulajdonságokat, amelyekkel a betonfelületek
szerkezeti és nem szerkezeti javításához szükséges anyagok és rendszerek
osztályozásra kerülnek.
Ez a szabvány a beton javítása szerint különbözteti meg az anyagokat.
Szerkezeti javításhoz szükséges anyagok (termékek és rendszerek sérült beton javításához
és szerkezeti tartósság kialakításához)
R4 OSZTÁLY
R3 OSZTÁLY
Nem szerkezeti javításhoz szükséges anyagok (termékek és rendszerek a betonfelület geometriai
jellegének és felületi esztétikájának javításához)
R2 OSZTÁLY
R1 OSZTÁLY
Alapvető tulajdonságaik funkcióját tekintve az anyagok a következő módon kerülnek osztályozásra:
CC hidraulikus kötőanyag alapú habarcs
PCC hidraulikus és polimer kötőanyag alapú habarcs
PC polimer kötőanyagok keveréke
P reaktív polimer kötőanyagok

ANYAGOK ÉS RENDSZEREK VASBETONELEMEK KORRÓZIÓJÁNAK VÉDELMÉHEZ

EN 1504-7 SZABVÁNY
Ez a szabvány határozza meg azokat a tulajdonságokat, amelyekkel beazonosíthatóak és minősíthetőek azok a termékek és rendszerek, amelyek aktív felületként és akadályként alkalmazhatóak meglévő vasbeton nem kezelt acélelemein és javításra szoruló szerkezetekben előre beépített acélelemeken.
Ez a szabvány nem taglalja azokat az anyagokat, amelyek edzett és roszdamentes acélfelületek korroziójának megakadályozásához szükségesek.
Ez a szabvány a termékeket korrózióvédelem tekintetében a következőképpen azonosítja:
aktív felületi réteg: felületi rétegek, amelyek elektrokémiailag aktív pigmenteket
tartalmaznak, melyek inhibitorként működhetnek vagy lokális katódos védelmet
jelenthetnek.
akadály jellegű felületi réteg: olyan felületi rétegek, amelyek elzárják a
vasbeton elemektől a nedvességet és annak környezetében lévő
betonszerkezet pórusaiban is jelen vannak.

Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázóTechnokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó

Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fugatérburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázóTechnokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó Technokolla aljzatkiegyenlítő csemperagasztó fugázóanyag vízszigetelés tömítőanyag betonjavító tapadóhíd gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő repedésjavító gyorscement mélyalapozó kenhető szigetelés folyékony fólia flexibilis csemperagasztó gresragasztó márványragasztó üvegmozaik ragasztó flexibilis fugázóanyag márvány fugázó üvegmozaik fugázó széles fuga térburkolat fugázó fuga fugafesték szaniter szilikon semleges szilikon 2 komponensű epoxy fugázó